Tôn lạnh mạ màu Hòa Phát

Tôn cuộn mạ màu Hòa Phát là sản phẩm của tập đoàn lớn mạnh Hòa Phát. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Độ bền của tôn cuộn mạ kẽm phủ màu cao gấp 4 lần so với những loại tôn thông thường. Độ dầy sản phẩm: 0.18 mm, 0.20 mm, 0.22 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.37 mm, 0.40 mm, 0.42 mm, 0.45 mm, 0.47 mm, 0.48 mm, 0.50 mm, 0.52 mm, 0.58 mm.

Yêu cầu đặt hàng
Số lượng yêu cầu: 0
Danh mục: