Chính sách bảo mật

Vinhtansteel là trang web doanh nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần VLXD Tôn Thép Vĩnh Tân.

Là nhà phân phối chuyên cung cấp các sản phẩm về tôn, thép ống, thép hộp, thép hình và thép tấm tại Bình Dương cùng một số tỉnh thành lân cận khác.

Khi đến với Vinhtansteel.vn, bạn phải tuân thủ mọi quy định và chính sách mà chúng tôi đã đề ra. Những chính sách này cũng được áp dụng cho các tên miền có liên quan đến Vinhtansteel.vn và toàn bộ sản phẩm của chúng tôi.

  • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD TÔN THÉP VĨNH TÂN
  • Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÔN THÉP VĨNH TÂN
  • Địa chỉ: Thửa đất số 1836, Tờ bản đồ số 16, Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (DT742, KP4, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương).
  • Mã số thuế: 3703072532
  • Địa chỉ website: https://vinhtansteel.vn

Website https://vinhtansteel.vn tôn trọng sự riêng tư của mọi NGƯỜI DÙNG và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật này giải thích việc Tôn Thép Vĩnh Tân xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website.

1. Website vinhtansteel.vn

Thông tin các bạn sử dụng khi liên hệ với chúng tôi sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên website, chúng tôi sẽ lưu trữ lại tất cả thông tin liên hệ của bạn. Mục đích của việc này nhằm phục vụ công tác xác minh đơn hàng.

Chúng tôi KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới tính, số tài khoản ngân hàng… để sử dụng cho mục đích riêng.

vinhtansteel.vn có thể lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website.

2. Liên kết đến những website khác

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó.

Vinhtansteel.vn không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

3. Thay đổi với chính sách này

Vinhtansteel.vn có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Thông tin liên hệ

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

  • Email: vinhtansteel@gmail.com