Xà gồ C

Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà dạng máng rãnh có vai trò chịu tải lực cho mái nhà hoặc các vật liệu phủ lên trên như tôn, ngói,… Thông thường, xà gồ sẽ kế hợp với các kèo gốc, bức tường hoặc các dầm thép để chịu được sức nặng tốt hơn.

Yêu cầu đặt hàng
Số lượng yêu cầu: 0
Danh mục: