Thép Hộp Vuông 250×250 (3 – 12mm): Bảng giá hiện nay 2024

Vĩnh Tân chuyên cung cấp thép hộp vuông 250×250 dày 3, 4, 4.5, 5, 6, 8, 9, 10 và 12mm.

Yêu cầu đặt hàng
Số lượng yêu cầu: 0
Danh mục: