1 cây sắt phi 10, 12, 14, 16, 18 nặng bao nhiêu kg?

1-cay-sat-phi-10-12-14-16-18-nang-bao-nhieu-kg-1

Bạn đang tìm kiếm thông tin về cân nặng của sắt phi và đặc biệt là sắt 10 một cây bao nhiêu kg? Với nhiều loại sắt phi khác nhau, việc xác định trọng lượng chính xác có thể là một thách thức đối với nhiều người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để tính toán trọng lượng của sắt phi, đặc biệt là sắt 10 một cây, với độ chính xác cao nhất. Hãy cùng tìm hiểu!

1-cay-sat-phi-10-12-14-16-18-nang-bao-nhieu-kg-1

1 mét thép phi 10 nặng bao nhiêu kg?

Trọng lượng của 1 mét thép phi 10 (hay được gọi là sắt phi 10) phụ thuộc vào loại thép và mật độ của nó. Tuy nhiên, để đưa ra một ước tính chung, trọng lượng của 1 mét thép phi 10 thường dao động từ khoảng 0,617 đến 0,650 kg.

Sắt 12 một cây bao nhiêu kg?

Để biết sắt 12 một cây bao nhiêu kg, chúng ta sẽ áp dụng công thức như trên và sử dụng các giá trị sau:

D = 12mm = 0.012m (đường kính)
L là chiều dài của cây sắt (trong mét)

Áp dụng công thức:
M = (7850 x L x 3.14 x D^2) : 4

Với giả định chiều dài của cây sắt là 10 mét (L = 10), ta có thể tính trọng lượng của một cây sắt phi 12 bằng cách áp dụng công thức:

M = 0.28281 x L

Với L = 10, ta có:

M = 0.28281 x 10
M = 2.8281 kg

Vậy, trọng lượng của một cây sắt phi 12, với chiều dài 10 mét, sẽ là khoảng 2.8281 kg.

1 cây sắt phi 14 nặng bao nhiêu kg?

Cũng công thức tính trên áp dụng để tính 1 cây sắt phi 14 nặng bao nhiêu kg, ta có:

M = (7850 x L x 3.14 x D^2) / 4

Trong đó:
L là chiều dài của cây sắt (10 mét)
D là đường kính của sắt phi 14 (14mm)

Đầu tiên, chúng ta cần chuyển đổi đường kính từ mm sang mét:

D = 14mm = 0.014m

Áp dụng công thức:

M = (7850 x 10 x 3.14 x 0.014^2) / 4
M = 7.61435 kg

Vậy, một cây sắt phi 14 dài 10 mét sẽ nặng khoảng 7.61435 kg.

1-cay-sat-phi-10-12-14-16-18-nang-bao-nhieu-kg-2

1 cây sắt phi 16 nặng bao nhiêu kg?

Kiểm tra 1 cây sắt phi 16 nặng bao nhiêu kg, giả sử chiều dài là 10m, chúng ta có thể áp dụng công thức:

M = (7850 x L x 3.14 x D^2) / 4

Trong đó:
L là chiều dài của cây sắt (10 mét)
D là đường kính của sắt phi 16 (16mm)

Đầu tiên, chúng ta cần chuyển đổi đường kính từ mm sang mét:

D = 16mm = 0.016m

Áp dụng công thức:

M = (7850 x 10 x 3.14 x 0.016^2) / 4
M = (7850 x 10 x 3.14 x 0.000256) / 4
M = (8.0832 x 10) / 4
M = 20.208 kg

Vậy, một cây sắt phi 16 dài 10 mét sẽ nặng khoảng 20.208 kg.

1 cây sắt phi 18 nặng bao nhiêu kg?

1-cay-sat-phi-10-12-14-16-18-nang-bao-nhieu-kg-3

Để tính 1 cây sắt phi 18 nặng bao nhiêu kg dài 10 mét, chúng ta có thể áp dụng công thức:

M = (7850 x L x 3.14 x D^2) / 4

Trong đó:
L là chiều dài của cây sắt (10 mét)
D là đường kính của sắt phi 18 (18mm)

Đầu tiên, chúng ta cần chuyển đổi đường kính từ mm sang mét:

D = 18mm = 0.018m

Áp dụng công thức:

M = (7850 x 10 x 3.14 x 0.018^2) / 4
M = (7850 x 10 x 3.14 x 0.000324) / 4
M = (9.1692 x 10) / 4
M = 22.923 kg

Vậy, một cây sắt phi 18 dài 10 mét sẽ nặng khoảng 22.923 kg.

Trong bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu cách tính trọng lượng của các cây sắt phi với đường kính và chiều dài cho trước. Bằng cách áp dụng công thức, chúng ta đã có được kết quả chính xác về trọng lượng của các cây sắt phi 16, 18 và 20 có chiều dài 10 mét.

Mong rằng thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính trọng lượng của các cây sắt phi và áp dụng chúng vào công việc của mình.

>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.